BTW Aftrek

Beleggen in vastgoed en BTW

In beginsel is de verhuur van onroerend goed vrijgesteld van BTW. Er zijn echter uitzonderingen, waaronder de verhuur van garageboxen. Dit geldt ook voor de garageboxen van Multicomplex en dat is heel interessant; u kunt daardoor meestal de voorbelasting (de BTW over de aankoopsom) in aftrek brengen/terugvragen! Wij leggen u graag uit hoe deze regelgeving in elkaar zit.

3 soorten verhuur

Naast de BTW-vrijgestelde verhuur (de standaard), bestaat de optie belaste verhuur (dit is BTW-belast op verzoek) en de van rechtswege belaste verhuur (dit is verplicht BTW-belast). Garageboxen, ofwel parkeerruimten, vallen onder deze laatst genoemde soort. Dit betekent dat u over de koop- en huurbedragen BTW kunt rekenen en verrekenen. Over onze koop(-/aanneem)sommen is 21% BTW verschuldigd. Dit is een wettelijke verplichting. Dat u als ondernemer -wanneer u een box koopt voor bijvoorbeeld uw onderneming- de BTW over de koopsom kunt terugvragen, is u wellicht bekend. Dit kan echter ook als beleggende privépersoon in box 3 (met vermogen in privé bezit)!

businessman working with financial report

couple working saving account book and calculating her monthly e

Ondernemer voor de BTW

Om BTW te rekenen en verrekenen heeft u een BTW-nummer nodig. Met een BTW-nummer wordt u ‘ondernemer voor de BTW’. Een BTW-nummer kunt u eenvoudig aanvragen bij de Belastingdienst. ‘Ondernemer voor de BTW’ is iets anders dan ‘Ondernemer voor de Inkomstenbelasting’. Een in privé aangeschafte garagebox valt in principe in box 3; sparen en beleggen. Inkomsten uit sparen en beleggen vallen vervolgens ook in box 3 en zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting. In box 3 betaalt u slechts de vermogensrendementsheffing over de waarde van de garagebox, evenals bijvoorbeeld de tegoeden die u op uw bankrekeningen aanhoudt.

BTW terugvorderen en berekenen

Wanneer u een box koopt als belegging in box 3 kunt u meestal de BTW over de koop(-/aanneem)som dus terugvorderen. Ook de BTW over overige kosten die u eventueel moet maken voor uw belegging kunt u opgeven en terugvragen. Daar tegenover brengt u BTW over de huursom aan uw huurder in rekening. De ontvangen BTW-bedragen van uw huurder draagt u vervolgens af. Dit doet u middels een BTW aangifte. Gebruikelijk is eens per kwartaal BTW aangifte te doen, eventueel kunt u een jaaraangifte aanvragen. Het doen van BTW aangifte is zeer eenvoudig; via een inlogpagina op de site van de Belastingdienst voert u in welke BTW-bedragen u heeft betaald en ontvangen. De uitkomst van deze berekening is het bedrag dat u terugkrijgt of afdraagt. De BTW periode (herzieningstermijn) is 10 jaar. Bij tussentijdse verkoop van de boxen is deze BTW plicht eventueel te verleggen naar de volgende koper.