Veelgestelde vragen

Multicomplex

1Wat bevindt zich op een Multicomplex terrein?
Er zijn sanitaire voorzieningen en er is een afgesloten technische ruimte voor elektra en beveiliging. Het gehele terrein is voorzien van cameratoezicht en het park is volledig omheind en toegankelijk via een elektrische toegangspoort. Iedere box beschikt over een eigen huisnummer en een eigen adres. Daarnaast beschikt iedere box over een eigen brievenbus.
2Kan ik dag en nacht het park op?
Als gebruiker of eigenaar van een garagebox kunt u 24/7 het park op. Het park is niet toegankelijk voor derden.
3Is het park verlicht?
Ieder park heeft een zorgvuldig uitgewerkt lichtplan waardoor zich geen donkere hoekjes in het park bevinden. Daarnaast geven de beveiligingscamera's een overzicht van het gehele park. Het is niet mogelijk om ongezien het terrein op te komen.
4Is het terrein goed beveiligd?
Multicomplex hecht veel waarde aan veiligheid. De veiligheid op het terrein is dan ook van een zeer hoog niveau. Het terrein is omringd door muren en/of een hekwerk en de ingang is voorzien van een automatische schuifpoort. Het gehele complex is voorzien van camerabewaking. Het terrein wordt 24/7 opgenomen via beveiligingscamera’s en deze beelden worden opgeslagen. De camerabeelden kunt u, indien nodig, opvragen. U kunt ook nog kiezen voor een individueel alarm voor uw garagebox. Dit geavanceerde alarm bestaat uit een deursensor en bewegingsmelder. Zodra het alarm wordt geactiveerd, krijgt u een melding op uw telefoon. Het park heeft een zorgvuldig uitgewerkt lichtplan waardoor er geen donkere hoekjes in het park zijn en de camera’s alles kunnen registreren. Het is niet mogelijk ongezien het terrein op te komen.
5Wat zijn de sanitaire voorzieningen op het terrein?
Het terrein beschikt over centrale sanitaire voorzieningen waaronder een toilet en wastafel.
6Is er een wateraansluiting op het park?
Er is een wateraansluiting in de gemeenschappelijke sanitaire ruimte.
7Wat is het voordeel van een postadres?
Het postadres kunt u gebruiken als vestigingsadres voor uw bedrijf. Hiermee kunt u uw zakelijke post afzonderlijk van uw persoonlijke post ontvangen. Daarnaast kunt u het vestigingsadres gebruiken bij een eventuele inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
8Is er een Vereniging van Eigenaren?
Op ieder park is een actieve en verplichte Vereniging van Eigenaren. Deze VvE zorgt onder andere voor een goede opstalverzekering, een meerjarig onderhoudsplan en het aansturen van de beheerder. Door middel van een actieve en goed functionerende VvE bent u ervan verzekerd dat het park goed onderhouden wordt waardoor de waarde van uw garagebox stabiel blijft.

De Garagebox

1Wat is een garagebox?
Een garagebox is een multifunctionele bedrijfsruimte, die volledig voorziet in de behoefte van kleinschalige, flexibele bedrijfshuisvesting. De garageboxen van Multicomplex worden standaard hoogwaardig opgeleverd met eigen verlichting, stroom en een kanteldeur of sectionaaldeur. Daarnaast kan de box worden voorzien van diverse meerwerkopties.
2Hoe groot is een garagebox?
Multicomplex biedt diverse formaten garageboxen, deze kunnen verschillen in lengte, breedte en hoogte.
3Is er elektra in de garagebox?
Ja, alle boxen zijn voorzien van elektra.
4Is een garagebox brandveilig?
Elke individuele garagebox heeft een bijzonder hoge brandwerendheid van 60 minuten. Dit betekent dat er een zeer ruime marge is voor het blussen van een eventuele brand. De garageboxen van Multicomplex voldoen hiermee aan de hoge eisen NEN 6069:2001 voor brandwerendheid.
5Wat kost een garagebox?
Bij Multicomplex koopt u al een garagebox vanaf € 19.995,- v.o.n. (excl. BTW).
6Kan een garagebox een officieel vestigingsadres zijn?
Op alle garageboxen is een officieel huisnummerbesluit verkregen. De onderneming die de box gebruikt, kan deze als vestigingsadres van de onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Aangezien iedere garagebox tevens beschikt over een brievenbus, kan er op dit adres ook post worden ontvangen.

Aankoop

1Wat houdt de aankoop van een garagebox precies in?
U gaat over tot de aankoop van een bedrijfsunit (garagebox) gelegen op een park van Multicomplex. U koopt hierbij een appartementsrecht waarmee u eigenaar wordt van een aandeel in het eigendom van de grond en de gebouwen met het exclusieve gebruiksrecht van uw bedrijfsunit.
2Wat is een koop/ aannemingsovereenkomst?
Als u een bedrijfsunit (garagebox) koopt, worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd in een overeenkomst, de koop-/aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn zaken geregeld die betrekking hebben op de koop van de grond en de bouw van de garagebox.
3Wat zijn de totale kosten?
Een compleet kostenoverzicht vindt u in het prijzenoverzicht. Behalve de prijzen van de boxen vindt u hier ook de kosten van de VvE en eventuele opties.

Verhuur

1Ben ik verplicht om mijn garagebox te verhuren?
Met de aankoop van het appartementsrecht heeft u de bevoegdheid tot exclusief gebruik van een bedrijfsunit. U kunt deze bedrijfsunit zelf in gebruik nemen of overgaan tot verhuur. U bent volledig vrij om zelf een huurder aan te trekken, een huurovereenkomst te sluiten en het administratieve verhuurbeheer te voeren.
2Hoe komt verhuur tot stand?
Voor verhuur is het gebruikelijk om het model van de ROZ te hanteren. In de huurovereenkomst worden o.a. de huur (het bedrag), de termijn en andere bepalingen vastgelegd.
3Wat moet ik nog doen als de garagebox verhuurd is?
De VvE regelt voor u het onderhoud en de verzekering van het park. Bij beëindiging van de huurovereenkomst en het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst moet er een inspectie van de garagebox plaatsvinden waarbij tevens de meterstanden (water en elektra) worden opgenomen. U kunt dit (zogenaamde verhuurbeheer) uitbesteden aan een verhuurbeheerder.
4Wie kan ik inschakelen als administratief verhuurbeheerder?
U bent volledig vrij om te bepalen welke partij u als verhuurbeheerder inschakelt. Een verhuurbeheerder verzorgt voor u onder meer de facturatie en het debiteurenbeheer.
5Wie ontvang de huurinkomsten?
Als u overgaat tot de verhuur van uw bedrijfsunit, ontvangt u zelf rechtstreeks de huurinkomsten.
6Hoe regel ik indexatie?
Bij een huurcontract kunt u overeenkomen dat de huurinkomsten jaarlijks worden aangepast aan de hand van een indexatieclausule.

Verkoop

1Kan ik mijn bedrijfsunit verkopen?
Als eigenaar van de bedrijfsunit kunt u op elk moment besluiten deze te verkopen. Bij verkoop kunt u een mogelijke waardestijging (ten opzichte van het aankoopbedrag) realiseren.

BTW

1Ben ik bij aankoop BTW verschuldigd over het aankoopbedrag?
U bent bij de aankoop van een garagebox BTW verschuldigd over het aankoopbedrag.
2Kan ik deze BTW terug krijgen?
U kunt de BTW terugkrijgen indien u aan de volgende eisen voldoet:

- De koper is ondernemer en beschikt over een BTW-nummer;
- De ondernemer verhuurt de garagebox aan derden en brengt BTW in rekening.

Wij raden altijd aan contact op te nemen met uw eigen belastingadviseur. Het door u betaalde BTW bedrag kunt u periodiek terugvorderen via een BTW aangifte.
3Moet ik ook BTW afdragen?
Ja. U dient bij de verhuur-factuur BTW (21%) in rekening te brengen. De BTW-bedragen die u ontvangt, dient u in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. Dat gaat middels een BTW aangifte.

Fiscaliteit (natuurlijke personen)

1In welke box valt een garagebox?
Een in privé aangeschafte garagebox valt in principe in box III. Dit betekent dat u over de waarde van de garagebox vermogensrendementsheffing moet betalen, ervan uitgaande dat uw totale bezit meer bedraagt dan € 57.000 (het heffingsvrij vermogen voor 2023). In geval van fiscaal partnerschap bedraagt het heffingsvrij vermogen € 114.000). Over tegoeden die u op uw bankrekening aanhoudt en andere bestanddelen van box III betaald u ook vermogensrendementsheffing. Daarnaast kan een in privé aangeschafte garagebox ook in Box I vallen indien u de garagebox ter beschikking stelt aan een vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang in heeft. Laat u in specifieke gevallen voorlichten door uw adviseur die bekend is met uw situatie.
2Moet ik nog belasting betalen over de huuropbrengsten?
De huuropbrengsten van Box III garageboxen zijn belastingvrij. Over de waarde in het economisch verkeer van de garagebox betaalt u vermogensrendementsheffing.
3Wat moet ik in mijn belastingaangifte opgeven?
In uw IB-aangifte dient u uitsluitend de waarde van de garageboxen op te geven. U kunt dit opgeven als onderdeel van uw vermogen in box III.
4Welke waarde moet ik voor de Belastingdienst aanhouden?
De garagebox (box III) dient te worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. De beste maatstaf voor het bepalen van de waarde in het economisch verkeer wordt gevormd door de prijzen die gelijke objecten bij recente verkopen hebben opgebracht. De aanschafprijs of in latere jaren de WOZ-waarde kan hierbij voor u als referentie dienen.
5Moet ik nog een jaarverslag maken of andere zaken bij de Belastingdienst aanleveren?
Nee. U dient alleen BTW-aangiftes te doen. Daarnaast dient u bij de jaarlijkse Inkomstenbelasting de WOZ-waarde van uw garageboxen mee te nemen in Box III.
6Zijn er nog andere regelingen?
Wanneer u een box van Multicomplex koopt voor uw onderneming (dus niet als belegging die u verhuurt), kunt u een beroep doen op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) tot 28%. Dat kan al met een investeringsbedrag vanaf € 2.601. Vooral ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf hebben baat bij deze maatregel (informeer bij uw Belastingadviseur).

Vereniging van eigenaren

1Wat is een VvE?
De VvE draagt zorg voor het onderhoud van het park en behartigt de overige gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Zij sluit tevens een gemeenschappelijke opstal- en aansprakelijkheidsverzekering af. Als eigenaar van een garagebox bij Multicomplex bent u automatisch lid van de VvE.
2Wat betaal ik aan de VvE en waar wordt dit voor gebruikt:
Toetredingsbijdrage
Bij de aankoop van een garagebox bent u een toetredingsbijdrage aan de VvE verschuldigd. Dit betreft een eenmalige bijdrage. De hoogte van deze toetredingsbijdrage wordt vastgesteld door de VvE.

Eigenaarsaandeel
Als eigenaar bent u een maandelijkse bijdrage verschuldigd aan de VvE. Dit wordt het eigenaarsdeel genoemd. De hoogte van het eigenaarsdeel wordt vastgesteld door de VvE. Met deze bijdrage worden de opstal- en aansprakelijkheidsverzekeringen en het VvE beheer betaald. Het betreft tevens een reservering voor groot onderhoud.

Servicekosten
Als eigenaar van een garagebox bent u een maandelijkse bijdrage (servicekosten) verschuldigd aan de VvE. Deze kosten zijn door te berekenen aan een eventuele huurder van uw garagebox. De hoogte van de servicekosten wordt vastgesteld door de VvE. Het betreft o.a. de kosten van beveiliging, schoonmaak, communicatie, elektra en water.

Kosten

1Brengt de verhuur kosten met zich mee?
Indien u als eigenaar -ten behoeve van de verhuur en het administratieve verhuurbeheer- een makelaar of een andere partij inschakelt, zullen deze partijen voor hun diensten kosten in rekening brengen.
2Hoe zit het met de OZB?
Als eigenaar bent u het eigenaarsdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) verschuldigd, welke wordt bepaald aan de hand van WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Het gebruikersdeel kunt u doorbelasten aan uw huurder.
3Zijn er nog andere kosten?
Een beperkt aantal gemeentes heft een rioolheffing als belasting voor het gebruik van de riolering.

Risico's

1Zijn er risico’s?
Indien u gaat beleggen in een bedrijfsunit, dient u er rekening mee te houden dat beleggen altijd gepaard gaat met een zekere mate van risico. De waarde van uw garagebox en de te genereren huurinkomsten kunnen fluctueren. Daarnaast heeft u geen garantie dat u uw oorspronkelijke aankoopbedrag terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de overweging tot het aankopen van een garagebox.