Verhuren

Verhuur in vertrouwde handen

Wist u dat Multicomplex de volledige verhuur van u uit handen kan nemen? Door onze actieve aanpak en (marketing)strategieën bereiken we precies onze huurders-doelgroep. We selecteren niet alleen de beste huurder voor uw box (bedrijfsunit), we verzorgen ook de bezichtigingen, onderhandelingen en huurovereenkomsten. Ook wanneer alle boxen reeds zijn verhuurd, werken we met een wachtlijst zodat bij eventuele wisseling van uw huurder de nieuwe huurder snel gevonden is.

U kunt kiezen hoeveel u zelf betrokken wilt zijn bij de verhuur van uw onroerend goed. Na koop van uw garagebox(en) zorgen wij kosteloos voor de eerste huurder.

Indien deze huurder in de toekomst de huur opzegt, dan kunnen wij u, indien gewenst, helpen bij het vinden van een nieuwe huurder. Er zijn dan wel kosten aan verbonden.

SUPPORT

 • Het verzorgen van diverse digitale advertentie campagnes;
 • Telefonisch(e) contact(en) met de klant;
 • Het aanleveren van potentiële huurders waarbij de opdrachtgever zelf de bezichtigingen en overdracht regelt.
 • Het aanleveren van een huurovereenkomst die de opdrachtgever met de huurder zelf in kan vullen.

Bij een geslaagde verhuurtransactie bedraagt de courtage € 150, = excl. BTW per verhuur

 • Het verzorgen van diverse digitale advertentie campagnes;
 • Telefonisch(e) contact(en) met de klant;
 • Het aanleveren van potentiële huurders.
 • Bezichtiging(en) garagebox incl. reistijden en kilometervergoeding;
 • Het opstellen van de overeenkomst
 • het afsluiten van de overeenkomst als gevolmachtigde van opdrachtgever;
 • Eindoplevering oud-huurder en oplevering garagebox aan nieuwe huurder. D.w.z. opleverformulier opmaken, sleutels innemen, meterstand opnemen en opleverformulier naar opdrachtgever sturen;
 • Nazenden ondertekende overeenkomst (en indien van toepassing opleveringsformulier) aan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger.

Bij een geslaagde verhuurtransactie bedraagt de courtage € 325, = excl. BTW per verhuur

Gaat u zelf het financiële en administratieve beheer doen of gaat u dit uitbesteden?

“Romame Beheer BV” (www.romamebeheer.nl) kan voor verhuurders een groot deel van de zaken met betrekking tot de verhuur regelen.

OPTIE 1 Financiële module: In de financiële module zitten de onderstaande werkzaamheden (kosten €7.00 ex btw per maand, jaarlijks vooraf gefactureerd €84.00 ex btw)

 • Het maandelijks opmaken en versturen van de huurfacturen aan huurder en eigenaar met de daarbij behorende voorschotten en bijdragen.
 • Eerste aanspreekpunt namens eigenaar voor haar huurder aangaande alle dagelijkse verzoeken inzake het gehuurde rondom de financiële zaken. Eigenaar draagt er zorg voor dat beheerder in het bezit komt van het contract en bijbehorende stukken.
 • Het jaarlijks opmaken en versturen van de factuur aan huurder en eigenaar die betrekking heeft op de eindafrekening van het elektra en water (indien van toepassing) op basis van de bij u in rekening gebrachte kosten vanuit de vereniging van eigenaren. Eigenaar zal de beheerder dit overzicht per e-mail doen toekomen.
 • Het jaarlijks indexeren van de huur conform de huurovereenkomst.
 • Het al dan niet verhogen van de servicekosten die maandelijks bij de huurders in rekening worden gebracht, naar aanleiding van het besluit van de jaarlijkse begroting in de algemene ledenvergadering van de vereniging van eigenaren.
 • Adequaat debiteurenbeheer.

OPTIE 2 Financiële en Administratieve module: In deze module zitten de onderstaande werkzaamheden (kosten €17.50 ex btw per maand, jaarlijks vooraf gefactureerd €210.00 ex btw)

 • Alle werkzaamheden in de financiële module.
 • Eerste aanspreekpunt namens eigenaar voor haar huurder aangaande alle dagelijkse verzoeken inzake het gehuurde rondom de administratieve zaken.
 • Het informeren van de parkbeheerder, of andere persoon welke door eigenaar is aangewezen, per wanneer de huidige huurovereenkomst wordt beëindigd of aangegaan, deze zal vervolgens een afspraak maken met huurder om de sleuteloverdracht te regelen conform de afspraken die u met hem of haar gemaakt heeft.
 • Mutaties huurovereenkomsten verstrekken aan de afdeling huurinlichtingen van de gemeente.
 • Het informeren van de parkbeheerder, of andere persoon welke door eigenaar is aangewezen, dat er een gebrek/storing/schade/reparatie aan het door huurder in gebruik genomen gehuurde object is.
 • Aanmelden nieuwe huurder bij de VvE
 • Aanmelden nieuwe huurder bij de parkbeheerder, of andere persoon welke door eigenaar is aangewezen, zodat deze bij calamiteiten de huurder direct kan bereiken. Eigenaar draagt er zorg voor dat beheerder in het bezit komt van contactgegevens van bovenstaande persoon.
 • Aanspreken van huurder per mail indien deze overlast veroorzaakt door zich niet te houden aan de overeenkomst, waaronder ook het huishoudelijk reglement zoals met u overeengekomen.
 • Doorgeven van nieuwe besluiten aan huurder die door de VvE genomen zijn. Deze zullen door eigenaar worden aangeleverd bij beheerder.

Eenmalige opstartkosten: Indien u nog geen klant bent bij Romame Beheer B.V. zijn de opstartkosten éénmalig €50.00 (excl. Btw)

Voor de verwerking van elke nieuwe huurder in een object wordt afzonderlijk €10.00 (excl. btw) in rekening gebracht. Dit bedrag zit niet in het jaarlijkse abonnement en zal afzonderlijk in rekening worden gebracht.

EXTRA OPTIES

 • Voorbereiden en aanleveren van ons standaard huurcontract en bijhorende documenten, dat u zelf naar eigen wens kunt aanpassen €50.00 (excl. Btw), per aanvraag.
 • Aanvraag van btw nummer €100.00 (excl. Btw)
 • Aanvraag van btw nummer met in totaal maximaal 2 uur ondersteuning voor de eerste 2 kwartaal aangiften gerelateerd aan het object waarvoor €150.00 (excl. Btw)

Indien U gebruik wilt maken van de diensten van “Romame Beheer BV”, zullen deze u een overeenkomst doen toekomen.
Zodra ze deze ondertekend van U hebben ontvangen zullen ze de administratie opstarten.

www.romamebeheer.nl

info@romamebeheer.nl

Tel. 06-46050522